Widget Image
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ ดังนี้
โทร : 0959587074
อีเมล์ : THAITUMSTUDIO@GMAIL.COM
Links

PHOL DHANYA

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุม สภาพแวดล้อม และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำ ทั้งนี้ สินค้าและบริการทั้ง 3 กลุ่ม ทางเราได้มีโอกาสออกแบบ Demo หน้าตาเว็บไซต์ใหม่เพื่อให้ดูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

Category: